Fågelskådning

Fågelskådning

Fjällgås

 

 

Fågellivet är mycket rikt i Vindelfjällen. Området i och runt Ammarnäs är en lokal pärla för rastande vårfåglar. Marsivaggie, Vindelvagge och Tärnasjön är välkända häckningsplatser.
Varje vår mellanlandar Fjällgåsen här i centrala byn i väntan på deras fortsatta färd till sina häckningsplatser norröver. Fjällgåsen är en återkommande gäst här i byn.

 

 

 

Dubbelbeckasin, myrsnäppa och småspov. Dessa arter trivs i våtmarkerna.

 

Dubbelbeckasin

Myrsnäppa

Småspov

 

Lavskrika, lappmes och tjäder kan du hitta i barrskogarna.

 

Lavskrika

Lappmes

Tjäder

Fjällripa, dalripa och jaktfalk trivs i björkskogen och på kalfjället.

 

Fjällripa

Dalripa

Jaktfalk

 

 

Fågellivet – Vindelfjällens rikedom

 

Tretåig hackspett

Hökuggla

Fjällpipare

 

Svarthuvad mås